fbpx
GrønPlanet logo

Om GrønPlanet

Den grønne omstilling er for alvor kommet på den nationale såvel som på den internationale dagsorden. Det stod vist temmelig klart for de fleste, der fulgte den danske valgkamp i juni 2019. Dog er der stadig stor uvished om, hvor vidt de nye og planlagte tiltag er tilstrækkelige til at knække kurven. Specielt på de seneste mange års stigende forurening og ophobning af CO2 i atmosfæren. Den kamp vi allesammen står overfor i fremtiden skal kæmpes på flere fronter:

Temperaturstigninger

En af de væsentligste udfordringer vi står overfor er at reducere den menneskeskabte påvirkning af de eskalerende temperaturstigninger. Her gælder det bl.a. om at tilvælge de løsninger, der samlet set er mest skånsomme i forhold til udledning af CO2, metan og andre drivhusgasser. Det gælder alle forhold som opvarmning af vores huse og bygninger, drivkraft til vores transportmidler og samtlige produktionsformer. Og det er uanset om det gælder fødevarer eller forbrugsgoder.

Om ressourceforbrug

Earth Overshoot Day‘ er et begreb, vi skal vende os til fremover. Det er betegnelsen for det tidspunkt på året, hvor vi samlet set har forbrugt flere af jordens ressourcer, end den kan nå at genskabe indenfor samme år. Resten af året tærer vi dermed på vores samlede reserver. I 2019 faldt denne dag mandag 29. juli. Det må derfor være indlysende for enhver, at det er alles ansvar at være medvirkende til kontinuerligt at skubbe denne dato længere tilbage på året, indtil der igen er balance i regnskabet. Ellers lever vi alle på lånt tid – det er simpel matematik.

Om Global forurening

Vi kender alle billederne af affaldsbjerge på landjorden og affaldsøer i verdenshavene. Så burde det i princippet ikke være nødvendigt at sige mere om den sag. Den tiltagende forurening er medvirkende til at ødelægge de tilbageværende ressourcer, der igen konstant bliver færre og færre af. Det kommer dermed til at virke som en selvforstærkende effekt – en ren dødsspiral mod en koplet udtømning af jordens rene ressourcer. Vores pligt er derfor at gøre, hvad hver enkel kan for at mindske forurening og samtidig at støtte de tiltag, der udfaser de konventionelle løsninger. Det gør vi blandt andet ved at købe og forbruge de bæredygtige produkter og løsninger, der ikke forurener vore planet og måske ligefrem kan gøde den ved at vælge de komposterbare produkter – og samtidig sørge for, at de alligevel ikke ender i naturen men i lukkede kredsløb gennem affaldssortering, hvor vi bedre har styr på nedbrydningen.

Hvorfor Grøn Planet?

Grøn Planet er sat på Jorden for at medvirke til en generel og vedvarende  holdningsændring i den brede danske befolkning for at tænke bæredygtighed og grøn omstilling ind i alle aspekter i vores hverdag. Ambitionerne er store, men vi ved også, at træerne alligevel ikke vokser ind i himlen. Det kræver altså en vedholdende indsats af flest mulige af vores medmennesker uanset, hvor i Verden vi bor. Grøn Planet er startet som et privat initiativ og privat virksomhed af de to  venner Mads Hansen og Jens Gammelgaard, der igennem længere tid har barslet med planerne om en webside som en nyhedsportal omkring et fælles netværk og med tilhørende webshop, hvor man kan tilvælge de produkter, der støtter konceptet. Læs indlægget om Den Grønne Samvittighed her. Det gælder altså om at træffe de rigtige valg – og de rigtige fravalg. Det starter som så meget andet ved én selv. 

Hvilken planet vil du give videre?

Om Grøn Planet